Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Politický6217 SGWaAP
0.560politická608959 SGWaAP
0.586Komunistický6267 SGWaAP
0.593Ekonomický9029 SGWaAP
0.595Demokracia2100 SGWaAP
0.607Náboženský2045 SGWaAP
0.614Parlamentný2331 SGWaAP
0.620polit1649 SGWaAP
0.633Socialistický2718 SGWaAP
0.634Kríza2801 SGWaAP
0.640politické122191 SGWaAP
0.640Inštitucionálny636 SGWaAP
0.643Inštitúcia857 SGWaAP
0.645Politika1894 SGWaAP
0.645Filozofický2042 SGWaAP
0.646politický357480 SGWaAP
0.650Volebný755 SGWaAP
0.650Občiansky13104 SGWaAP
0.651Právny3667 SGWaAP
0.654Náboženstvo1639 SGWaAP
0.662Školstvo2159 SGWaAP
0.664Historický15962 SGWaAP
0.668Filozofia1529 SGWaAP
0.670Nezávislý3603 SGWaAP
0.677politicko5398 SGWaAP