Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Policajt3900 SGWaAP
0.401Polícia16862 SGWaAP
0.488policajt498257 SGWaAP
0.541Policajný1924 SGWaAP
0.545Podozrivý425 SGWaAP
0.586Vyšetrovateľ1080 SGWaAP
0.604Krádež549 SGWaAP
0.614Záchranár779 SGWaAP
0.620Zlodej1921 SGWaAP
0.623Páchateľ435 SGWaAP
0.625kriminalista12873 SGWaAP
0.625Hasič2040 SGWaAP
0.627kukláč8560 SGWaAP
0.633Obvodný_oddelenie4813 SGWaAP
0.647Mladík778 SGWaAP
0.651polícia757726 SGWaAP
0.651Obvinený655 SGWaAP
0.652policajná82642 SGWaAP
0.659kriminálna_polícia9633 SGWaAP
0.661obvodné_oddelenie8733 SGWaAP
0.661policajtka8384 SGWaAP
0.663Kriminálny1020 SGWaAP
0.663policajný_zbor52432 SGWaAP
0.664policajný103284 SGWaAP
0.669Podvodník506 SGWaAP