Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Polhora7127 SGWaAP
0.409Poniky6335 SGWaAP
0.410Riečka2016 SGWaAP
0.415Harmanec10332 SGWaAP
0.428Valaský6279 SGWaAP
0.436Podkonice4253 SGWaAP
0.451pohronská_Polhora1914 SGWaAP
0.464Šumiac6098 SGWaAP
0.499Hrochoť6325 SGWaAP
0.506Beňuš7902 SGWaAP
0.508Ľubietová6926 SGWaAP