Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Pohronský_Polhora1563 SGWaAP
0.124pohronská_Polhora1914 SGWaAP
0.303čierny_Balog12426 SGWaAP
0.305Valaský6279 SGWaAP
0.342Šumiac6098 SGWaAP
0.368Polomka9427 SGWaAP
0.370Tisovec26055 SGWaAP
0.422Podkonice4253 SGWaAP
0.423Poniky6335 SGWaAP
0.426Čierny_Balog1280 SGWaAP