Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Pohronský1870 SGWaAP
0.407pohronská1079 SGWaAP
0.480pohronský774 SGWaAP
0.496Novohradský3675 SGWaAP
0.496Hornohornonitriansky3531 SGWaAP
0.509pohronské795 SGWaAP
0.513Štiavnický2326 SGWaAP
0.540Zemplínsky6477 SGWaAP
0.552Hontiansky3288 SGWaAP
0.552Rimavský3450 SGWaAP
0.554podpolianske1049 SGWaAP
0.556hontianska2409 SGWaAP
0.556Brezniansky542 SGWaAP
0.557Podpoliansky1172 SGWaAP
0.561novohradské758 SGWaAP
0.561osvetové_stredisko12420 SGWaAP
0.562Rimavský_sobota32558 SGWaAP
0.563Rimavica7788 SGWaAP
0.565Tribečský1247 SGWaAP
0.565Gemerský5756 SGWaAP