Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Pohorie434 SGWaAP
0.527pohorie69337 SGWaAP
0.542hornatina1237 SGWaAP
0.570vrchovina7363 SGWaAP
0.572horstvo4507 SGWaAP
0.576sopečné_pohorie981 SGWaAP
0.597Planina697 SGWaAP
0.598predhorie3018 SGWaAP
0.603Ľadovec477 SGWaAP
0.616vysočina4252 SGWaAP
0.618horský_masív3578 SGWaAP
0.625planina16841 SGWaAP
0.627Podnebie478 SGWaAP
0.628Bukovský_vrch612 SGWaAP
0.629cerová_vrchovina915 SGWaAP
0.630náhorná_planina756 SGWaAP
0.634Rieka4530 SGWaAP
0.636náhorná_plošina4635 SGWaAP
0.639bukovský_vrch719 SGWaAP
0.647ľadovcové_jazero641 SGWaAP
0.649Babí_hora1888 SGWaAP
0.650geomorfologický_celok863 SGWaAP
0.655krupinská_planina619 SGWaAP
0.655Západný_Tatry2004 SGWaAP
0.656Skalnatý1699 SGWaAP
0.657úpätie_pohorie1578 SGWaAP
0.658Slanský_vrch2282 SGWaAP
0.658kysucká_vrchovina740 SGWaAP
0.661rokľa739 SGWaAP