Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Pohorie434 SGWaAP
0.527pohorie69337 SGWaAP
0.542hornatina1237 SGWaAP
0.570vrchovina7363 SGWaAP
0.572horstvo4507 SGWaAP
0.576sopečné_pohorie981 SGWaAP
0.597Planina697 SGWaAP
0.598predhorie3018 SGWaAP
0.603Ľadovec477 SGWaAP
0.616vysočina4252 SGWaAP
0.618horský_masív3578 SGWaAP
0.625planina16841 SGWaAP
0.627Podnebie478 SGWaAP
0.628Bukovský_vrch612 SGWaAP
0.629cerová_vrchovina915 SGWaAP
0.630náhorná_planina756 SGWaAP