Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Pohľadnica477 SGWaAP
0.583pohľadnica53091 SGWaAP
0.614Obrazový1052 SGWaAP
0.632Fotografia4411 SGWaAP
0.665Plagát740 SGWaAP
0.667Ilustrácia886 SGWaAP
0.670Dokumentárny1274 SGWaAP
0.676Kresba850 SGWaAP
0.680Obrázkový492 SGWaAP
0.690Putovný543 SGWaAP
0.695Známka918 SGWaAP
0.696Kytica718 SGWaAP
0.697Rozprávanie574 SGWaAP
0.702kolorovaný2149 SGWaAP
0.714pohľadnicový493 SGWaAP
0.720fotokoláž441 SGWaAP
0.720Úryvok488 SGWaAP
0.720Ohňostroj426 SGWaAP
0.722poštová_známka11590 SGWaAP
0.724Propagačný463 SGWaAP
0.725Snímka716 SGWaAP
0.725Obraz6429 SGWaAP
0.726filatelistická2452 SGWaAP