Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Podunajský_nížina2476 SGWaAP
0.070podunajská_nížina2857 SGWaAP
0.274východoslovenská_nížina3214 SGWaAP
0.274záhorská_nížina1517 SGWaAP
0.330pahorkatina8841 SGWaAP
0.347nížina20060 SGWaAP
0.402nížinná2284 SGWaAP
0.433kotlina28177 SGWaAP
0.453Krupinský_planina650 SGWaAP
0.459hornatina1237 SGWaAP
0.462sprašová1411 SGWaAP
0.463juhozápadné6460 SGWaAP
0.468Pohronský_Inovec822 SGWaAP
0.471Podunajský2340 SGWaAP
0.474Hornohornonitriansky_kotlina709 SGWaAP
0.476krupinská_planina619 SGWaAP
0.484hornádska_kotlina497 SGWaAP
0.486myjavská_pahorkatina729 SGWaAP
0.487pohronský_Inovec899 SGWaAP
0.499pohorie_Tríbeč646 SGWaAP
0.501vrchovina7363 SGWaAP
0.504Malý_Karpaty1203 SGWaAP
0.507alúvium714 SGWaAP
0.507považský_Inovec3953 SGWaAP
0.507cerová_vrchovina915 SGWaAP
0.508predhorie3018 SGWaAP
0.512turčianska_kotlina1462 SGWaAP
0.513geomorfologický_celok863 SGWaAP
0.515juhoslovenská836 SGWaAP
0.518nížinatá494 SGWaAP
0.525južný_svah5229 SGWaAP
0.526zníženina1120 SGWaAP
0.526liptovská_kotlina1248 SGWaAP
0.526aluviálna542 SGWaAP
0.534Považský_Inovec1348 SGWaAP
0.534Myjavský_pahorkatina699 SGWaAP
0.535Cerový_vrchovina787 SGWaAP
0.535juhozápad20237 SGWaAP
0.537Hornádsky_kotlina465 SGWaAP
0.547štiavnický_vrch4293 SGWaAP
0.548podunajská4448 SGWaAP
0.549Štiavnický_vrch3448 SGWaAP
0.550úpätie_pohorie1578 SGWaAP
0.553juhovýchodný_svah823 SGWaAP