Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Podunajský_Biskupice6875 SGWaAP
0.054podunajská_Biskupice6624 SGWaAP
0.296Vrakuňa22843 SGWaAP
0.299Prievoz2272 SGWaAP
0.329Petržalka146042 SGWaAP
0.330Ružinov79686 SGWaAP
0.339Trnávka12102 SGWaAP
0.340Lamač22763 SGWaAP
0.340Karlova_ves23659 SGWaAP
0.365dunajská_Lužná11378 SGWaAP
0.370záhorská_Bystrica10680 SGWaAP
0.411Vajnory22004 SGWaAP
0.422Jarovce11422 SGWaAP
0.436Dúbravka42289 SGWaAP
0.445Rusovce21239 SGWaAP
0.450Stupava35766 SGWaAP
0.453Rovinka3588 SGWaAP
0.458Veľký_Biel2390 SGWaAP
0.463prievoz4232 SGWaAP
0.466Rača63075 SGWaAP
0.467Kramáre14614 SGWaAP
0.470devínska15206 SGWaAP
0.476Bernolákovo22135 SGWaAP