Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Podunajský2340 SGWaAP
0.346podunajská4448 SGWaAP
0.471Podunajský_nížina2476 SGWaAP
0.475podunajská_nížina2857 SGWaAP
0.507dunajská17952 SGWaAP
0.511záhorská_nížina1517 SGWaAP
0.546Panónsky2119 SGWaAP
0.546Ipeľský1721 SGWaAP
0.549podunajské1064 SGWaAP
0.555panónska3259 SGWaAP
0.557Dunajský10933 SGWaAP
0.565ipeľská1106 SGWaAP
0.566Žitavský1182 SGWaAP
0.569podunajský1717 SGWaAP
0.573pohronská1079 SGWaAP
0.573Malokarpatský5863 SGWaAP
0.575záhorská6278 SGWaAP
0.580borská677 SGWaAP
0.583Novohradský3675 SGWaAP
0.596cerová_vrchovina915 SGWaAP
0.599karpatská9751 SGWaAP