Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Podujatie4223 SGWaAP
0.429podujatie929479 SGWaAP
0.491Organizátor6023 SGWaAP
0.548Pozvánka2799 SGWaAP
0.563sprievodné_podujatie16420 SGWaAP
0.564Usporiadateľ1940 SGWaAP
0.577Stretnutie5277 SGWaAP
0.583Slávnostný_otvorenie1007 SGWaAP
0.610Prezentácia3972 SGWaAP
0.624Benefičný896 SGWaAP
0.627Vstupenka1920 SGWaAP
0.630Vystúpenie1530 SGWaAP
0.631Jarmok826 SGWaAP
0.642Miesto21645 SGWaAP
0.644Súťaž4139 SGWaAP
0.651Občiansky_združenie17812 SGWaAP
0.652Kultúra10299 SGWaAP
0.652Program49711 SGWaAP
0.656Prednáška2755 SGWaAP
0.658Otvorenie3353 SGWaAP
0.659Koncert7714 SGWaAP
0.661Charitatívny491 SGWaAP
0.664Predpredaj482 SGWaAP
0.664Ročník1701 SGWaAP