Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Podrobný2778 SGWaAP
0.466Podrobnosť1943 SGWaAP
0.479Detailný786 SGWaAP
0.486podrobná82398 SGWaAP
0.492Prehľad13526 SGWaAP
0.533podrobný51061 SGWaAP
0.553Stručný2401 SGWaAP
0.567podrobný_popis8542 SGWaAP
0.584Príloha3275 SGWaAP
0.595Predbežný1039 SGWaAP
0.607Konkrétny1948 SGWaAP
0.608Zhrnutie1262 SGWaAP
0.614Kompletný5456 SGWaAP
0.627podrobný_rozpis1453 SGWaAP
0.629Príručka1522 SGWaAP
0.631Tabuľka9508 SGWaAP
0.632Pokyn3286 SGWaAP
0.633Detail4426 SGWaAP
0.636Návod1817 SGWaAP
0.636Aktuálny5718 SGWaAP
0.638Komplexný5952 SGWaAP
0.644Presný4666 SGWaAP
0.644detailná26600 SGWaAP
0.644Súvisiaci709 SGWaAP