Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Podporný1590 SGWaAP
0.581podporná37590 SGWaAP
0.596Špecifický1103 SGWaAP
0.619Poskytovanie2110 SGWaAP
0.622Inovačný1135 SGWaAP
0.625podporný33991 SGWaAP
0.634Aktivita8904 SGWaAP
0.635Schéma2889 SGWaAP
0.635Aktívny8132 SGWaAP
0.636Pilotný617 SGWaAP
0.645Zlepšenie2297 SGWaAP
0.646Implementácia1215 SGWaAP
0.647Tréningový879 SGWaAP
0.647Prvok2544 SGWaAP
0.652Realizácia1596 SGWaAP
0.653Vypracovanie1337 SGWaAP
0.653Vzdelávací3842 SGWaAP
0.654Komplexný5952 SGWaAP
0.655Poradenský876 SGWaAP
0.659Poradenstvo1665 SGWaAP
0.659Vytvorenie2858 SGWaAP
0.662Koordinácia554 SGWaAP
0.663Individuálny2219 SGWaAP
0.664Projektový3005 SGWaAP
0.666Posilnenie482 SGWaAP