Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Podnebie478 SGWaAP
0.548subtropické1259 SGWaAP
0.568podnebné_pásmo1835 SGWaAP
0.578subtropické_podnebie593 SGWaAP
0.582podnebie31230 SGWaAP
0.603vodstvo1649 SGWaAP
0.614stredomorské_podnebie715 SGWaAP
0.621subtropické_pásmo717 SGWaAP
0.627Pohorie434 SGWaAP
0.638tropické_podnebie1005 SGWaAP
0.650pasát714 SGWaAP
0.650Nadmorský424 SGWaAP
0.658mierne_podnebie1422 SGWaAP
0.661Výskyt475 SGWaAP
0.664hornatina1237 SGWaAP
0.666živočíšstvo2720 SGWaAP
0.667Tropický634 SGWaAP
0.668oceánske1042 SGWaAP
0.670nížina20060 SGWaAP
0.677subtropický1257 SGWaAP
0.679flyšové504 SGWaAP