Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Podlužany5198 SGWaAP
0.315Livinský_Opatovce811 SGWaAP
0.330Hosť1313 SGWaAP
0.332Kršteňany3511 SGWaAP
0.337Opatovce11056 SGWaAP
0.343Veľký_Kršteňany2265 SGWaAP