Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Podkonice4253 SGWaAP
0.264Baláže2798 SGWaAP
0.285Poniky6335 SGWaAP
0.285Hrochoť6325 SGWaAP
0.319Riečka2016 SGWaAP
0.323Ľubietová6926 SGWaAP
0.326Valaský6279 SGWaAP
0.340Šumiac6098 SGWaAP
0.353čierny_Balog12426 SGWaAP
0.369Čierny_Balog1280 SGWaAP
0.371valaská5676 SGWaAP
0.384pohronská_Polhora1914 SGWaAP