Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Podkarpatský_Rus598 SGWaAP
0.338podkarpatská_Rus5969 SGWaAP
0.465Zakarpatský_Ukrajina1017 SGWaAP
0.468zakarpatská_Ukrajina1335 SGWaAP
0.514Viedenský_arbitráž546 SGWaAP
0.525Podkarpatský785 SGWaAP
0.563ČSR39747 SGWaAP
0.565podkarpatská965 SGWaAP
0.571Rusín21403 SGWaAP
0.589Habsburský_monarchia438 SGWaAP
0.595Československo117408 SGWaAP
0.596podkarpatský589 SGWaAP
0.613viedenská_arbitráž3728 SGWaAP
0.615trianonská_mierová571 SGWaAP