Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Podkarpatský785 SGWaAP
0.441podkarpatský589 SGWaAP
0.450Zakarpatský1500 SGWaAP
0.472Zakarpatský_Ukrajina1017 SGWaAP
0.474zakarpatská_Ukrajina1335 SGWaAP
0.490podkarpatské410 SGWaAP
0.493zakarpatská1754 SGWaAP
0.502podkarpatská965 SGWaAP
0.505zakarpatský572 SGWaAP
0.506podkarpatská_Rus5969 SGWaAP
0.525Podkarpatský_Rus598 SGWaAP
0.562Rusín21403 SGWaAP
0.572vojvodstvo4435 SGWaAP
0.578Euroregión_Tatra544 SGWaAP
0.580Užhorod11455 SGWaAP
0.582Sliezsky_vojvodstvo611 SGWaAP
0.588karpatský_euroregión901 SGWaAP