Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Pochopenie478 SGWaAP
0.651Zhrnutie1262 SGWaAP
0.652Poznanie1525 SGWaAP
0.654Vysvetlenie979 SGWaAP
0.666Povzbudenie430 SGWaAP
0.672Myslenie582 SGWaAP
0.682pochopenie142785 SGWaAP
0.683Vnímanie475 SGWaAP
0.684Motivácia1515 SGWaAP
0.689Pojem994 SGWaAP
0.692Rovnováha508 SGWaAP
0.698Kontext880 SGWaAP
0.708Kognitívny709 SGWaAP
0.712Tvorivosť487 SGWaAP
0.718Znalosť672 SGWaAP
0.719Vyučovanie763 SGWaAP
0.721Emocionálny476 SGWaAP
0.723porozumenie93590 SGWaAP
0.724Úloha6354 SGWaAP
0.726Dôležitosť494 SGWaAP
0.727Systematický768 SGWaAP
0.733Opakovanie869 SGWaAP
0.734Tvorenie494 SGWaAP
0.735Vytváranie1197 SGWaAP
0.736Zodpovednosť2342 SGWaAP