Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Pochod4672 SGWaAP
0.348pochod101803 SGWaAP
0.554Beh13320 SGWaAP
0.592dúhový_pochod1383 SGWaAP
0.609Dúhový2828 SGWaAP
0.619sviečkový_pochod654 SGWaAP
0.654protestný_pochod2625 SGWaAP
0.678benefičný_koncert9785 SGWaAP
0.691Deň_narcis6352 SGWaAP
0.693Gay505 SGWaAP
0.709protestné_zhromaždenie6554 SGWaAP
0.712pochodovať15884 SGWaAP
0.715ekumenická_bohoslužba2368 SGWaAP
0.716maratón79672 SGWaAP
0.719protestný_míting847 SGWaAP
0.721protestná_demonštrácia828 SGWaAP
0.724protest160367 SGWaAP