Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Pobrežie_Slonovina2103 SGWaAP
0.149Pobrežie_slonovina1805 SGWaAP
0.256pobrežie_Slonovina1859 SGWaAP
0.261pobrežie_slonovina1679 SGWaAP
0.336Ghana8280 SGWaAP
0.389Senegal5734 SGWaAP
0.391Togo3063 SGWaAP
0.393Kamerun7906 SGWaAP
0.409Honduras6275 SGWaAP
0.417Nigéria18023 SGWaAP
0.441Brazília94977 SGWaAP
0.446Uruguaj10332 SGWaAP
0.463Kolumbia22960 SGWaAP
0.466Burkina921 SGWaAP
0.466Angola7602 SGWaAP
0.473Alžírsko13945 SGWaAP
0.482Gambia1545 SGWaAP
0.484Burundi2863 SGWaAP
0.484Ekvádor10989 SGWaAP
0.492Argentína52043 SGWaAP
0.496Gabon1465 SGWaAP
0.498Kostarika9099 SGWaAP
0.503stredoafrická_republika1290 SGWaAP
0.506Salvádor1683 SGWaAP