Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Pobaltský491 SGWaAP
0.378pobaltský5274 SGWaAP
0.404pobaltská7155 SGWaAP
0.469Lotyšsko43996 SGWaAP
0.473Estónsko34538 SGWaAP
0.498Litva46038 SGWaAP
0.514Rumunsko116902 SGWaAP
0.528Bielorusko57873 SGWaAP
0.529Bulharsko90408 SGWaAP
0.544Poľsko370602 SGWaAP
0.545Balkán29654 SGWaAP
0.561Moldavsko17226 SGWaAP
0.564bývalé_ZSSR2579 SGWaAP
0.565Slovinsko80021 SGWaAP
0.565Fínsko90895 SGWaAP
0.572Gruzínsko36146 SGWaAP
0.572Ukrajina298992 SGWaAP
0.574Kazachstan27404 SGWaAP
0.576Albánsko25340 SGWaAP
0.576Nórsko86347 SGWaAP