Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Požiadavka5852 SGWaAP
0.513Požadovaný2683 SGWaAP
0.541Minimálny8479 SGWaAP
0.559Predpoklad1631 SGWaAP
0.574Pokyn3286 SGWaAP
0.598Špecifikácia6913 SGWaAP
0.601jednozmenný_pracovný583 SGWaAP
0.612Rozsah3756 SGWaAP
0.612Časť10925 SGWaAP
0.614Hodnotenie4199 SGWaAP
0.616Pracovný3796 SGWaAP
0.617Pozícia1787 SGWaAP
0.622Vhodný2172 SGWaAP
0.628Charakteristika2838 SGWaAP
0.630Prevádzka3407 SGWaAP
0.632Rozdelenie1890 SGWaAP
0.636Kritérium3495 SGWaAP
0.641požiadavka818413 SGWaAP
0.642Spracovanie2969 SGWaAP
0.643Podmienka6988 SGWaAP
0.643Požadovaný_vzdelanie1044 SGWaAP
0.644Kontrola9555 SGWaAP
0.644Hodnota16029 SGWaAP
0.647Úroveň3486 SGWaAP