Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Poľsko370602 SGWaAP
0.242Maďarsko368392 SGWaAP
0.257Rumunsko116902 SGWaAP
0.273Litva46038 SGWaAP
0.310Lotyšsko43996 SGWaAP
0.313Rakúsko298290 SGWaAP
0.333Česko214173 SGWaAP
0.338Slovinsko80021 SGWaAP
0.343Estónsko34538 SGWaAP
0.355Nemecko603262 SGWaAP
0.398Fínsko90895 SGWaAP
0.399Český_republika229491 SGWaAP
0.403Francúzsko376707 SGWaAP
0.406Švajčiarsko143063 SGWaAP
0.413Bulharsko90408 SGWaAP
0.416Taliansko310649 SGWaAP
0.417Belgicko87645 SGWaAP
0.422Švédsko125486 SGWaAP
0.427Bielorusko57873 SGWaAP
0.433Nórsko86347 SGWaAP
0.439Čechy156868 SGWaAP
0.447Dánsko78320 SGWaAP
0.458pobaltská7155 SGWaAP
0.458Španielsko207032 SGWaAP
0.468Ukrajina298992 SGWaAP
0.477Holandsko128655 SGWaAP
0.487Moldavsko17226 SGWaAP
0.487Rakúsko17155 SGWaAP
0.487Luxembursko25876 SGWaAP
0.488Gruzínsko36146 SGWaAP
0.492Arménsko15050 SGWaAP
0.493pobaltský5274 SGWaAP
0.495Chorvátsko136871 SGWaAP
0.500Český_Republika5227 SGWaAP
0.502Írsko91483 SGWaAP
0.504Macedónsko27312 SGWaAP
0.510Portugalsko79466 SGWaAP
0.511Srbsko107024 SGWaAP
0.512Česko56190 SGWaAP
0.512Albánsko25340 SGWaAP
0.513Azerbajdžan17214 SGWaAP
0.524Varšava44700 SGWaAP
0.542Poľský9661 SGWaAP
0.544Pobaltský491 SGWaAP
0.549Rusko609061 SGWaAP
0.554Kazachstan27404 SGWaAP