Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Poľsko370602 SGWaAP
0.242Maďarsko368392 SGWaAP
0.257Rumunsko116902 SGWaAP
0.273Litva46038 SGWaAP
0.310Lotyšsko43996 SGWaAP
0.313Rakúsko298290 SGWaAP
0.333Česko214173 SGWaAP
0.338Slovinsko80021 SGWaAP
0.343Estónsko34538 SGWaAP
0.355Nemecko603262 SGWaAP
0.398Fínsko90895 SGWaAP
0.399Český_republika229491 SGWaAP
0.403Francúzsko376707 SGWaAP
0.406Švajčiarsko143063 SGWaAP
0.413Bulharsko90408 SGWaAP
0.416Taliansko310649 SGWaAP
0.417Belgicko87645 SGWaAP
0.422Švédsko125486 SGWaAP
0.427Bielorusko57873 SGWaAP
0.433Nórsko86347 SGWaAP
0.439Čechy156868 SGWaAP
0.447Dánsko78320 SGWaAP
0.458pobaltská7155 SGWaAP
0.458Španielsko207032 SGWaAP
0.468Ukrajina298992 SGWaAP