Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Poľský9661 SGWaAP
0.348poľská110622 SGWaAP
0.413Rakúsky11209 SGWaAP
0.425Maďarský32066 SGWaAP
0.468Rumunský1887 SGWaAP
0.490poľské32297 SGWaAP
0.493Litovský999 SGWaAP
0.516Taliansky5899 SGWaAP
0.517poľský148383 SGWaAP
0.525litovská4429 SGWaAP
0.542Poľsko370602 SGWaAP
0.550Slovinský2211 SGWaAP
0.551Slovenský221665 SGWaAP
0.557slovinská11332 SGWaAP
0.571Český76345 SGWaAP
0.572Varšava44700 SGWaAP
0.579Lotyšský629 SGWaAP
0.583Andrzej6053 SGWaAP
0.584rumunská20168 SGWaAP
0.589lotyšská4872 SGWaAP
0.591Krakov33484 SGWaAP
0.592Nemecký_spolková2126 SGWaAP
0.593Francúzsky3752 SGWaAP
0.593rumunské6402 SGWaAP
0.594Chorvátsky4768 SGWaAP