Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Poľovníctvo1179 SGWaAP
0.594rybárstvo9365 SGWaAP
0.610Rybárstvo417 SGWaAP
0.618poľovníctvo24866 SGWaAP
0.629Včelár405 SGWaAP
0.642Záhradkár751 SGWaAP
0.657mesačník24531 SGWaAP
0.669Ekológia858 SGWaAP
0.674Šport16273 SGWaAP
0.679dvojtýždenník4666 SGWaAP
0.686Chov676 SGWaAP
0.689Magazín1799 SGWaAP
0.694Knižný_revue1505 SGWaAP
0.703Krása6921 SGWaAP
0.703Obzor2647 SGWaAP
0.705časopis412849 SGWaAP
0.706Príroda1590 SGWaAP
0.708Revue3379 SGWaAP
0.710revue16663 SGWaAP
0.711halali1293 SGWaAP
0.714Pamiatka1882 SGWaAP
0.717fotosúťaž4567 SGWaAP
0.719dvojčíslo3062 SGWaAP
0.720jaskyniarstvo3282 SGWaAP