Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Plnenie1710 SGWaAP
0.556plnenie262843 SGWaAP
0.566Schválený1784 SGWaAP
0.569Rozpočet1769 SGWaAP
0.587Schválenie1898 SGWaAP
0.594Čerpanie755 SGWaAP
0.604Zhodnotenie965 SGWaAP
0.611Vyhodnotenie1867 SGWaAP
0.613Kontrola9555 SGWaAP
0.637Ukazovateľ1848 SGWaAP
0.637Programový2212 SGWaAP
0.639Výdavok1815 SGWaAP
0.647Upravený1249 SGWaAP
0.650Dodávka1888 SGWaAP
0.652Informatívny481 SGWaAP
0.653Vypracovanie1337 SGWaAP
0.657Náklad2567 SGWaAP
0.659Predbežný1039 SGWaAP
0.664Návrh15566 SGWaAP
0.665Bežný4804 SGWaAP
0.673Skutočnosť3618 SGWaAP
0.676Vykonávanie1028 SGWaAP
0.676Úprava5079 SGWaAP
0.680Priebežný870 SGWaAP
0.680Čiastkový886 SGWaAP