Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Planina697 SGWaAP
0.493Muránsky_planina6133 SGWaAP
0.499planina16841 SGWaAP
0.555vrchovina7363 SGWaAP
0.562Silický_planina776 SGWaAP
0.564krupinská_planina619 SGWaAP
0.565Slanský_vrch2282 SGWaAP
0.567Bukovský_vrch612 SGWaAP
0.571bukovský_vrch719 SGWaAP
0.571Poľana23831 SGWaAP
0.573silická_planina740 SGWaAP
0.573Cerový_vrchovina787 SGWaAP
0.574poľana5598 SGWaAP
0.574cerová_vrchovina915 SGWaAP
0.575pohorie69337 SGWaAP
0.576dolina162915 SGWaAP