Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Planéta2425 SGWaAP
0.404planéta231234 SGWaAP
0.506Zem304939 SGWaAP
0.584Vesmírny2832 SGWaAP
0.599planetárna3580 SGWaAP
0.610Vesmír6586 SGWaAP
0.618Ľudstvo964 SGWaAP
0.621Mesiac77550 SGWaAP
0.632pozemšťan4498 SGWaAP
0.636galaktická3229 SGWaAP
0.637slnečná_sústava18573 SGWaAP
0.638Zemeguľa536 SGWaAP
0.646Civilizácia442 SGWaAP
0.647galaxia36526 SGWaAP
0.648Galaxia3158 SGWaAP
0.651Pozemský615 SGWaAP
0.653matička_Zem889 SGWaAP
0.654Mars56924 SGWaAP
0.656Kozmický666 SGWaAP
0.656Mliečny_dráha2103 SGWaAP
0.659vesmírne_teleso2546 SGWaAP
0.660planetárny4159 SGWaAP
0.663obežnica1222 SGWaAP
0.669Bytosť1204 SGWaAP