Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Pittsburský_dohoda768 SGWaAP
0.112pittsburská_dohoda1034 SGWaAP
0.374Martinský_deklarácia858 SGWaAP
0.393Clevelandský408 SGWaAP
0.395martinská_deklarácia1175 SGWaAP
0.474clevelandská659 SGWaAP
0.535federatívne_usporiadanie869 SGWaAP
0.548Trianonský_mierová422 SGWaAP
0.572Trianonský783 SGWaAP
0.573Mníchovský_dohoda1212 SGWaAP
0.576Eduard_Beneš952 SGWaAP
0.576trianonská_mierová571 SGWaAP
0.597ČSR39747 SGWaAP
0.602mníchovský_diktát723 SGWaAP
0.603víťazná_mocnosť1303 SGWaAP
0.615Beneš14436 SGWaAP
0.617dohodová_mocnosť470 SGWaAP
0.625Deklarácia4711 SGWaAP
0.625štátoprávne983 SGWaAP