Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Pietny430 SGWaAP
0.422Spomienkový826 SGWaAP
0.427pietna_spomienka7584 SGWaAP
0.438kladenie_veniec5572 SGWaAP
0.446pietny_akt6546 SGWaAP
0.477položenie_veniec2995 SGWaAP
0.497Pomník1091 SGWaAP
0.498Pamätník4080 SGWaAP
0.519pietna2613 SGWaAP
0.523spomienková_slávnosť4931 SGWaAP
0.527odhalenie_pamätná2433 SGWaAP
0.552pamätník_padlý1850 SGWaAP
0.553pamätník93639 SGWaAP
0.568pomník_padlý2106 SGWaAP
0.575spomienkové7389 SGWaAP
0.577pietny1289 SGWaAP
0.591pietne5218 SGWaAP
0.606ekumenická_pobožnosť512 SGWaAP
0.623Pamätník_SNP1379 SGWaAP
0.624Symbolický_cintorín922 SGWaAP
0.624padlá4983 SGWaAP
0.629spomienková10628 SGWaAP
0.632Výročie1532 SGWaAP