Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Pierre25921 SGWaAP
0.207Jean50049 SGWaAP
0.241Henri11478 SGWaAP
0.242Francois7183 SGWaAP
0.259Jacques16860 SGWaAP
0.290Michel17726 SGWaAP
0.305François4922 SGWaAP
0.314Philippe7549 SGWaAP
0.334Antoine6946 SGWaAP
0.336Claude9487 SGWaAP
0.340André12540 SGWaAP
0.357Maurice7659 SGWaAP
0.357Paul95593 SGWaAP
0.362Charles40884 SGWaAP