Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Piaristický1411 SGWaAP
0.284piaristická1283 SGWaAP
0.433piaristické_gymnázium1405 SGWaAP
0.480piaristický_kostol1183 SGWaAP
0.497Branecký810 SGWaAP
0.501piaristický757 SGWaAP
0.506Farský6064 SGWaAP
0.525piarista3136 SGWaAP
0.528Paulínsky585 SGWaAP
0.549Stredný_zdravotnícka4432 SGWaAP
0.549Rosinský2624 SGWaAP
0.554branecký895 SGWaAP
0.554paulínska693 SGWaAP
0.564mierové_námestie3653 SGWaAP
0.570Jilemnický6941 SGWaAP
0.575Mierový_námestie2620 SGWaAP
0.577Františkánsky2414 SGWaAP
0.578Nábrežie3885 SGWaAP