Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Philippe7549 SGWaAP
0.238Francois7183 SGWaAP
0.241Michel17726 SGWaAP
0.249Jean50049 SGWaAP
0.314Pierre25921 SGWaAP
0.317Luc7609 SGWaAP
0.324François4922 SGWaAP
0.328André12540 SGWaAP
0.332Carlos21960 SGWaAP
0.333Henri11478 SGWaAP
0.333Claude9487 SGWaAP
0.342Eric22868 SGWaAP