Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Petrovo3089 SGWaAP
0.340Tomášovo1185 SGWaAP
0.382Pavlovo2674 SGWaAP
0.384Jánovo1772 SGWaAP
0.413Jozefovo753 SGWaAP
0.435Matúšovo611 SGWaAP
0.466otcovo8833 SGWaAP
0.481Ježišovo38510 SGWaAP
0.482Máriino3779 SGWaAP
0.489Štefanovo443 SGWaAP
0.490bratovo1516 SGWaAP
0.508Janovo451 SGWaAP
0.557synovo2074 SGWaAP
0.557pánovo917 SGWaAP
0.561Kristovo35215 SGWaAP
0.566kráľovo1799 SGWaAP
0.582ženino1377 SGWaAP
0.582prorocké3852 SGWaAP
0.583Mojžišovo1051 SGWaAP
0.587mužovo2435 SGWaAP
0.591sestrino1150 SGWaAP
0.593manželkino923 SGWaAP