Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Petrovec12489 SGWaAP
0.184Báčsky_Petrovec4505 SGWaAP
0.213Kovačica14716 SGWaAP
0.213báčsky_Petrovec5222 SGWaAP
0.260stará_Pazova8041 SGWaAP
0.306Laliť1351 SGWaAP
0.364Vojvodina18312 SGWaAP
0.379Pazova1602 SGWaAP
0.404petrovská2624 SGWaAP