Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Petrohrad32907 SGWaAP
0.300Moskva191060 SGWaAP
0.361Riga16289 SGWaAP
0.363Minsk18100 SGWaAP
0.371Helsinki23487 SGWaAP
0.379Ľvov8285 SGWaAP
0.404Tbilisi8383 SGWaAP
0.408Kyjev52387 SGWaAP
0.434Štokholm20230 SGWaAP
0.436Volgograd2064 SGWaAP
0.446Odesa5665 SGWaAP
0.448Leningrad5035 SGWaAP
0.454Vilnius6925 SGWaAP
0.454petrohradský2279 SGWaAP
0.455Záhreb22707 SGWaAP
0.458Istanbul28832 SGWaAP
0.461Bukurešť16067 SGWaAP
0.468petrohradská1942 SGWaAP
0.474moskovské6848 SGWaAP
0.484Tallinn3903 SGWaAP
0.484Varšava44700 SGWaAP
0.495Jaroslavľ4811 SGWaAP