Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Petrohrad32907 SGWaAP
0.300Moskva191060 SGWaAP
0.361Riga16289 SGWaAP
0.363Minsk18100 SGWaAP
0.371Helsinki23487 SGWaAP
0.379Ľvov8285 SGWaAP
0.404Tbilisi8383 SGWaAP
0.408Kyjev52387 SGWaAP
0.434Štokholm20230 SGWaAP
0.436Volgograd2064 SGWaAP
0.446Odesa5665 SGWaAP
0.448Leningrad5035 SGWaAP