Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Petržalský2043 SGWaAP
0.308petržalská11766 SGWaAP
0.425petržalské3446 SGWaAP
0.441petržalský12164 SGWaAP
0.449Rusovský1134 SGWaAP
0.461Petržalka146042 SGWaAP
0.467rusovská1023 SGWaAP
0.475Ružinovský2991 SGWaAP
0.501ružinovské899 SGWaAP
0.511Dúbravka42289 SGWaAP
0.521staromestská6255 SGWaAP
0.527Lamač22763 SGWaAP
0.538dúbravský2924 SGWaAP
0.545novomestská2583 SGWaAP
0.548Staromestský3732 SGWaAP
0.549ružinovská7271 SGWaAP
0.549račiansky4286 SGWaAP
0.551Ružinov79686 SGWaAP
0.552Karlova_ves23659 SGWaAP
0.568Vrakunský604 SGWaAP
0.568vrakunský767 SGWaAP
0.568štrkovecké_jazero1089 SGWaAP
0.569Štrkovecký_jazero888 SGWaAP