Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Petržalka146042 SGWaAP
0.208Ružinov79686 SGWaAP
0.213Lamač22763 SGWaAP
0.229Karlova_ves23659 SGWaAP
0.230Dúbravka42289 SGWaAP
0.280Vrakuňa22843 SGWaAP
0.314podunajská_Biskupice6624 SGWaAP
0.329Podunajský_Biskupice6875 SGWaAP
0.341Prievoz2272 SGWaAP
0.350Rača63075 SGWaAP
0.351záhorská_Bystrica10680 SGWaAP
0.353Vajnory22004 SGWaAP
0.371Rusovce21239 SGWaAP
0.390petržalská11766 SGWaAP
0.391Trnávka12102 SGWaAP
0.395Jarovce11422 SGWaAP
0.408devínska15206 SGWaAP
0.412Stupava35766 SGWaAP
0.438Devínsky17639 SGWaAP
0.447bratislavská188230 SGWaAP
0.448staré_Mesto33333 SGWaAP
0.454Bratislava2483849 SGWaAP