Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Perzský449 SGWaAP
0.360perzský6789 SGWaAP
0.472perzská4240 SGWaAP
0.509Peržan6189 SGWaAP
0.513perzské1497 SGWaAP
0.528Perzia6045 SGWaAP
0.540perzská_ríša1108 SGWaAP
0.582chetitská787 SGWaAP
0.582chetitský1075 SGWaAP
0.583Alexander_Macedónsky887 SGWaAP
0.597chán3891 SGWaAP
0.618byzantská_ríša2625 SGWaAP