Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Peru21613 SGWaAP
0.146Bolívia11310 SGWaAP
0.169Ekvádor10989 SGWaAP
0.178Guatemala7579 SGWaAP
0.208Kolumbia22960 SGWaAP
0.225Kostarika9099 SGWaAP
0.247Mexiko78990 SGWaAP
0.250Chile12490 SGWaAP
0.259Honduras6275 SGWaAP
0.266Brazília94977 SGWaAP
0.275Čile18997 SGWaAP
0.281Paraguaj9416 SGWaAP
0.287Južný_Amerika27289 SGWaAP
0.296Ghana8280 SGWaAP
0.312Argentína52043 SGWaAP
0.318Maroko23932 SGWaAP
0.324Mozambik3950 SGWaAP
0.325Senegal5734 SGWaAP
0.327Uruguaj10332 SGWaAP
0.332Indonézia27622 SGWaAP
0.333Etiópia14068 SGWaAP
0.337Tanzánia7222 SGWaAP
0.343Kamerun7906 SGWaAP
0.346Južný_Afrika12295 SGWaAP
0.348Thajsko37895 SGWaAP