Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Peržan6189 SGWaAP
0.337Riman45612 SGWaAP
0.381perzská_ríša1108 SGWaAP
0.384perzský6789 SGWaAP
0.387Alexander_Macedónsky887 SGWaAP
0.418Egypťan20639 SGWaAP
0.419Germán7099 SGWaAP
0.421chán3891 SGWaAP