Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Pedro15082 SGWaAP
0.288José20646 SGWaAP
0.295Carlos21960 SGWaAP
0.297Luis18998 SGWaAP
0.300Manuel12163 SGWaAP
0.308Fernando12363 SGWaAP
0.327García3604 SGWaAP
0.338Diego14082 SGWaAP
0.339Jose9572 SGWaAP
0.341González3052 SGWaAP
0.345Francisco6573 SGWaAP
0.349Javier6261 SGWaAP
0.358Juan17256 SGWaAP
0.362Paulo3655 SGWaAP
0.362Felipe6058 SGWaAP
0.371Antonio22394 SGWaAP
0.389Sergio8951 SGWaAP