Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Pedagogický_fakulta8103 SGWaAP
0.127pedagogická_fakulta17018 SGWaAP
0.161filozofická_fakulta35897 SGWaAP
0.257Univerzita_Konštantín5278 SGWaAP
0.258Fakulta_humanitná3290 SGWaAP
0.306Univerzita_Komenský25148 SGWaAP
0.311FF_UK4571 SGWaAP
0.325Univerzita_Matej5846 SGWaAP
0.327prešovská_univerzita16793 SGWaAP
0.330FF_UPJŠ1472 SGWaAP
0.335univerzita_Komenský28268 SGWaAP
0.353katedra105195 SGWaAP
0.358Filozofický_fakulta5544 SGWaAP
0.367Katedra31518 SGWaAP
0.368germanistika1675 SGWaAP
0.376FF_UKF2037 SGWaAP
0.383Konštantín_filozof3369 SGWaAP
0.386Teologický_fakulta5707 SGWaAP
0.388Konštantín_Filozof2849 SGWaAP
0.390Fakulta57230 SGWaAP
0.391PF_KU2344 SGWaAP
0.396FF_KU1769 SGWaAP