Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Pešť9953 SGWaAP
0.292Budín8780 SGWaAP
0.355Prešporok11865 SGWaAP
0.447Ostrihom10102 SGWaAP
0.519Ráb1306 SGWaAP
0.520Sedmohradsko6546 SGWaAP
0.535Budapešť133643 SGWaAP
0.535Segedín2254 SGWaAP
0.566Uhorský_snem801 SGWaAP
0.566Uhorsko90302 SGWaAP
0.569uhorský_snem3548 SGWaAP