Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Pavlovo2674 SGWaAP
0.312Jánovo1772 SGWaAP
0.382Petrovo3089 SGWaAP
0.391Ježišovo38510 SGWaAP
0.437biblické12886 SGWaAP
0.457evanjeliové1982 SGWaAP
0.457Matúšovo611 SGWaAP
0.463Tomášovo1185 SGWaAP
0.468prorocké3852 SGWaAP
0.475božie169284 SGWaAP
0.482evanjelium124300 SGWaAP
0.485Evanjelium7313 SGWaAP
0.491Jozefovo753 SGWaAP
0.498Máriino3779 SGWaAP
0.500Kristovo35215 SGWaAP
0.505Pavlov4557 SGWaAP
0.532Jánovo_evanjelium3409 SGWaAP
0.535Písmo24389 SGWaAP
0.537apoštol102956 SGWaAP
0.538kázanie9588 SGWaAP
0.539sväté_písmo27168 SGWaAP
0.540Ježišov26674 SGWaAP
0.543apoštolské3741 SGWaAP
0.549sväté_Písmo2845 SGWaAP
0.569starozákonné1413 SGWaAP
0.571Ježišov_učeník2576 SGWaAP
0.574blahoslavenstvo4311 SGWaAP
0.577mesiášske913 SGWaAP
0.577Matúšovo_evanjelium2166 SGWaAP
0.579Slovo_božie2955 SGWaAP
0.581pápežovo3794 SGWaAP
0.583Korinťan2745 SGWaAP
0.584Skutok2984 SGWaAP
0.585eucharistické1497 SGWaAP
0.589List_Hebrej1044 SGWaAP
0.593zjavené3081 SGWaAP
0.596kresťanské38118 SGWaAP
0.597evanjeliový3232 SGWaAP
0.608Pánov46093 SGWaAP