Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Pavlovo2674 SGWaAP
0.312Jánovo1772 SGWaAP
0.382Petrovo3089 SGWaAP
0.391Ježišovo38510 SGWaAP
0.437biblické12886 SGWaAP
0.457evanjeliové1982 SGWaAP
0.457Matúšovo611 SGWaAP
0.463Tomášovo1185 SGWaAP
0.468prorocké3852 SGWaAP
0.475božie169284 SGWaAP
0.482evanjelium124300 SGWaAP
0.485Evanjelium7313 SGWaAP
0.491Jozefovo753 SGWaAP
0.498Máriino3779 SGWaAP
0.500Kristovo35215 SGWaAP
0.505Pavlov4557 SGWaAP
0.532Jánovo_evanjelium3409 SGWaAP
0.535Písmo24389 SGWaAP
0.537apoštol102956 SGWaAP
0.538kázanie9588 SGWaAP
0.539sväté_písmo27168 SGWaAP
0.540Ježišov26674 SGWaAP
0.543apoštolské3741 SGWaAP